w3layouts

Kurumsal kimlik, bir şirketin görünen yüzüdür. Kurumsal kimliğin bir şirketi en iyi şekilde temsil ediyor olması gerekmektedir. Kurumsal kimlik çalışmaları öncelikle logo tasarımı ve kurumsal renk seçimiyle başlar. Kurumsal kimlik tasarımı kapsamında logo, antetli kağıt, kartvizit zarf, kapaklı dosya, matbu form tasarımı yapmaktayız ve bunlar dışında gelen özel isteklere göre hizmet vermekteyiz.

Logo tasarımı bir şirket kimliğindeki en önemli adımdır. Logoların müşterilerin akıllarında marka ile bütünleşmesi ve sürekli hatırlanır vaziyette kalması için basit, sade, etkili ve anlamlı olması gerekmektedir. Her şirket logosunun bir hikâyesi vardır. Bu hikayenin logo üzerinde düşünen kişilere zekice ve anlamlı gelmesi şirkete olan bakışlarını değiştirecektir. Araştırmalara göre bir logoya 5 sn. bakan bir kişi daha sonrasında logoyu detaylı şekilde hatırlayabiliyor ve anlamlı buluyorsa bu logo tasarımı başarılı olmuş demektir. Bu kapsamda yapılan çalışmalardan bir örnek vermek gerekirse, yaygın olarak kullanılan sosyal medya araçlarından birisi olan Instagram, yıllardan beridir kullandığı logosunu daha sade bir logo ile değiştirmiştir. Bu kadar büyük bir platformun logo değişikliğini sadeleştirmek adına gerekli görmesi birçok şeyi açıklamaktadır.

İkinci önemli bir adım ise kurumsal renk seçimidir. Kurumsal renk seçimlerinde marka ve yapılan iş ile bütünleşen ve müşterilerin bilinçaltında iyi ve güvenilir izlenim bırakan renk seçimleri yapmak çok önemlidir. Renkler insanlarda farklı duygular uyandırır. Bu nedenle, yapılacak seçim markanın geleceği açısından büyük etkide olacaktır.

Renk seçimi dışında kurumsal kimliği yansıtan bir başka olgu ise kullanılacak yazı karakteridir. İnsanların el yazılarının kişiliklerini yansıttıkları araştırmalar sonucu ortaya çıkmış bir gerçektir. Bu durum kurumsal kimlik oluşumlarında da geçerlidir. Yazı tiplerinin okuyanda oluşturduğu ciddi, komik, güvenilir vb. birçok duygu, şirketlerin bu alandaki seçiminin önemini göstermektedir. Bir şirket alanına uygun bir duygu yansıtmayan bir yazı fontunu seçerse bu uyuşmazlık tüketicilerin bakış açılarında kötü bir izlenim yaratacak ve marka itibar kaybedecektir. Bu da maddi ve manevi bir kayıp oluşturacaktır.

Mersin’de bulunan Kalite Grafik Reklam Ajansımız, kurumsal kimlik çalışmalarımızda yaptığımız diğer tasarım modellerimiz hakkında detaylı bilgiyi sizlerle yüz yüze görüşmelerde aktaracaktır.


.